Kolekcja Vasa - Blog

Zeszyt nr 40

DSCN4510

 

Przed montażem pokładu nadbudówki (D12), aby sobie ułatwić wklejanie podgiąłem go „na mokro”. Później wystarczy zastosować kilka gumek i pokład doskonale przylega do konstrukcji.

DSCN4511

 

Zanim jednak pokład zostanie przyklejony należy zwrócić uwagę na wymiar określający odległość pomiędzy nim a pokładem zamontowanym niżej (D11). Od tego będzie zależeć kolejność postępowania z  przyklejanym pokładem nadbudówki kasztelu. Odległość 18 mm i mniej wymaga odwrócenia kolejności montażu pokładu  (D12) proponowanej w instrukcji, tzn. w pierwszej kolejności należy wkleić elementy drzwi i dopiero później pokład. Jedynie wymiar 19-20 mm pozwala na kolejność prac zawartą w instrukcji, gdyż daje to tolerancję na wciśnięcie wspomnianych części we wpusty w pokładach i następnie podniesienie ich ku górze, co wyraźnie widać na fotografiach w Zeszycie nr 40. Według mnie wymiar ten powinien mieścić się pomiędzy 18 – 20 mm. Gdy jest większy mamy problem i należy znaleźć sposób na podniesienie przynajmniej tylnej części pokładu (D11)

DSCN4512

DSCN4513

DSCN4514

DSCN4515

DSCN4516

DSCN4517

DSCN4518

DSCN4519

DSCN4520

DSCN4521

 

Ułatwieniem w układaniu podłogi będzie narysowanie na pokładzie (D7) kresek w odległości 10 i 40 mm od miejsca styku z (D8). Koniecznie należy zwrócić uwagę, aby krótkie odcinki układanych listewek miały taką samą szerokość. W innym wypadku może się okazać, iż przyklejane następnie skrajne, długie deseczki nie będą przebiegały w linii prostej. Wyjątkową staranność trzeba też wykazać przyklejając pierwsze długie listewki w miejscu ich połączenia. Ich wzdłużne krawędzie muszą wspólnie stanowić linię prostą. Załamanie w tym miejscu  powoduje trudność prawidłowego ułożenia już następnego pasa deseczek.

DSCN4522

DSCN4523

 

DSCN4525

DSCN4526

DSCN4527

DSCN4528

DSCN4529