Kolekcja Vasa - Blog
Zeszyt nr 133

Zeszyt nr 133

DSCN7035

 

Zeszyt nr 133 – Malowanie i montaż dekoracji C170 i C171, przygotowanie i montaż rei Y4 i żagla S4, przygotowanie i montaż rei Y5 i żagla S5.

W zeszycie nie znajdujemy już historii, nie ma nic napisane na temat budowy żaglowców to znaczy, że teorię mamy już opanowaną, że zbliżamy się do końca kolekcji i że na tym etapie pracy z modelem będzie bardzo dużo pracy opisanej na kartach instrukcji. Dla mnie przekłada się to najczęściej na ilość zdjęć obrazujących aktualny stan przedsięwzięć przy modelu Vasy (48 – chyba blisko rekordu). Usiłuję nie „rozwlekać” relacji, dlatego nie opisuję poszczególnych fotografii. Staram się natomiast ściśle obrazować kolejność robót opisaną w zeszycie. Tak, więc każde kolejne zdjęcie pokazuje w tym wypadku np. sposób „uzbrajania” i montażu żagla.

 

Malowanie i przyklejanie dekoracji C170 i C171 do nadburcia stanowi element urozmaicający w żmudnym wiązaniu nitek do żagli i nagli w kołkownicach.

DSCN7039

DSCN7041

DSCN7042

 

W ramach sesji 133 zakładane są kolejno żagiel nr 4 – fokmarsel i żagiel nr 5 – fokbramsel. „Uzbrajanie” tych żagli w bloki i ewentualnie raksloty praktycznie niczym się nie różni od przygotowania żagli poprzednio montowanych. Niewiele różni się też olinowanie ruchome. I tak praktycznie będzie przebiegała praca przy modelu przez następne kilka etapów.

 

Fokmarsel (S4)

DSCN7036

DSCN7043

DSCN7046

DSCN7048

DSCN7049

DSCN7050

DSCN7051

DSCN7053

DSCN7055

DSCN7054

DSCN7056

DSCN7057

DSCN7058

DSCN7059

DSCN7060

DSCN7061

DSCN7062

DSCN7063

DSCN7064

DSCN7065

DSCN7066

DSCN7067

DSCN7068

 

Fokbramsel (S5)

DSCN7044

DSCN7045

DSCN7069

DSCN7070

DSCN7071

DSCN7072

DSCN7073

DSCN7074

DSCN7075

DSCN7076

DSCN7077

DSCN7078

DSCN7079

DSCN7080

DSCN7081

DSCN7082

DSCN7083

DSCN7084

DSCN7085

DSCN7086

DSCN7087